OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Parkowej 23A, 86-300 Grudziądz, informuje, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest EKO-CLEAN-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 23 A, 86-300 Grudziądz.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 56 46 245 33, 56 46 251 23 lub adresem e-mail: biuro@eko-clean.com.pl

2) Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez firmę EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o.o. tj. przygotowania ofert cenowych oraz realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie realizacji zamówienia lub obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; statystycznych i archiwizacyjnych; maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy lub realizacji zamówienia.

4) Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorów: 

- osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych,

- podmiotom przetwarzającym: dostawcom usług księgowych i rachunkowych, dostawcom usług kurierskich, pocztowych,  spedycyjnych, dostawcom usług prawnych,  dostawcom usług IT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.

5) Administrator Danych Osobowych  nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług, realizacji zamówienia lub umowy przez firmę EKO-CLEAN-CHEMIA Sp. z o.o.  

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10)Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@eko-clean.com.pl